Regulamin wypożyczania siodeł do jazdy

1. Siodło uważa się za wypożyczone z chwilą wydania go wypożyczającemu – przy odbiorze osobistym. W przypadku wysyłki czas wypożyczenia liczy się od momentu odbioru paczki od kuriera.
2. Warunkiem wypożyczenia siodła jest:

a) zamówienie siodła w sklepie, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie co jest równoznaczne z zawarciem umowy
b) wpłacenie kaucji, stanowiącej 100% aktualnej ceny wypożyczanego siodła oraz kosztów wysyłki

3. Wypożyczający zobowiązany jest podać swoje aktualne dane osobowe, adres, a także numer kontaktowy.
4. Wypożyczone siodła powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
5. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu siodła lub do czasu rozliczenia się ze sklepem w przypadku nie dokonania zwrotu siodła.
6. Sklep pobiera opłatę za wypożyczenie siodła na podstawie indywidualnego cennika obowiązującego w dniu zawarcia umowy z wypożyczającym.
7. Okres wypożyczenia siodła liczy się stosując metodykę obliczania doby hotelowej. Przy czym za dzień rozpoczęcia uznaje się dzień, w którym najemca odbierze siodło z siedziby bądź od kuriera w przypadku wypożyczenia na odległość.
8. W przypadku nie zwrócenia siodła w uzgodnionym terminie sklep pobiera opłatę – stawka razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania z siodła.
9. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczenie siodła od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu siodła pracownikowi wypożyczalni.
10. W przypadku niedokonania zwrotu siodła bądź zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny siodła, lub wystarczającą do przywrócenia siodła do stanu przed wypożyczeniem. Kwota ta będzie określona przez pracownika sklepu.
11. Sklep uprawniony jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia siodła.
12. Sklep ma możliwość odmowy wypożyczenia na jazdę niektórych siodeł ze względu na ich stan, czyli gdy np. siodła są nieużywane lub noszą minimalne ślady użytkowania.